HTML OCH CSS

Första HTML/CSS uppgiften. Skapa en responsiv blogg med semantisk HTML


Andra inlämningsuppgiften. Skapa responsiv design och styling utifrån en wireframe, använda CSS grids. Validera HTML och CSS


Projektarbete i HTML/CSS. Skapa responsiv design, utifrån bestämd wireframe. Validerad HTML och CSS, mobile first, sass, BEM samt CSS grids


UPP